Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Firma

 

  • mamy ponad 25 lat doświadczenia,
  • 22 miejsce w rankingu największych firm audytorskich wg. Rzeczpospolitej,
  • w ciągu 3 ostatnich lat zbadaliśmy prawie 500 sprawozdań finansowych,
  • nasz wewnętrzny system kontroli jakości zapewnia wysoką jakość usług,
  • nawiązujemy partnerskie relacje i działamy sprawnie,
  • każdorazowo wypracowujemy wartość dodaną dla Klienta.

Od 1993 roku specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub Międzynarodowymi Standardami Badania. Przeprowadzamy również badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wykonujemy także badania zgodności sprawozdań finansowych ze standardami US GAAP. Działamy stosownie do zasad zawartych w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC.

Jednym z podstawowych atutów firmy jest partnerskie podejście do Klientów. Szanujemy ich czas i pieniądze. Na bieżąco dostarczamy im rozwiązania szeregu zagadnień podatkowych i księgowych. W swojej pracy staramy się łączyć dużą mobilność i niekonwencjonalne metody działania z doświadczeniem i praktyką.

DORADCA Auditors Sp. z o.o. zatrudnia biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów. Ponadto współpracuje z radcami prawnymi, informatykami, specjalistami z zakresu analizy i oceny organizacji. Nasi pracownicy to specjaliści księgowi i finansowi posiadający szeroki zakres umiejętności, wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie audytu księgowego i podatkowego. Cechuje ich umiejętność odpowiedniego wykorzystywania posiadanych informacji i zdobytych doświadczeń w praktyce. Z punktu widzenia Klientów istotnym aspektem jest elastyczność działania naszych ekspertów oraz umiejętność dialogu i efektywnej współpracy.

Należymy do grona znaczących polskich firm działających w branży audytorskiej. Mamy przyjemność poinformować, że w rankingu największych firm audytorskich w Polsce opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" w 2018 roku nasza firma została sklasyfikowana na 22 pozycji.

Stale rozszerzamy liczbę naszych klientów oraz powiększamy grono ekspertów i współpracowników. W 2004 roku został otwarty nasz oddział w Warszawie. Szeroko pojęty rozwój, oparty na nowoczesnej wiedzy i rozwiązaniach, jest celem działania naszej firmy.

Nasza Spółka powiązana jest z DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. – jedną z najstarszych i najbardziej renomowanych firm konsultingowych w Polsce. Dzięki naszej współpracy mamy możliwość kompleksowej realizacji zleceń. Między innymi oferujemy pomoc w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków pomocowych.