FIRMA

mamy ponad 25 lat doświadczenia,

30 miejsce w rankingu największych firm audytorskich wg. Rzeczpospolitej,

w ciągu 3 ostatnich lat zbadaliśmy ponad 700 sprawozdań finansowych,

nasz wewnętrzny system kontroli jakości zapewnia wysoką jakość usług,

nawiązujemy partnerskie relacje i działamy sprawnie,

każdorazowo wypracowujemy wartość dodaną dla Klienta.

Zarząd i pracownicy DORADCA Auditors Sp. z o.o. dokładają wszelkich starań, aby system wewnętrznej kontroli jakości funkcjonował skutecznie, zapewniał wysokie standardy świadczonych usług, jak również zgodność z prawem i normami etycznymi dotyczącymi działalności audytorskiej.

 

Wewnętrzny system kontroli jakości oparty
jest na następujących komponentach:

zgodność ze standardami etycznymi (ze szczególnym naciskiem na niezależność i obiektywizm, etyczność działania),

odpowiedzialność zarządu za zapewnienie wysokiej jakości usług,

nacisk na szkolenie i podnoszenie kompetencji pracowników,

koncentracja na jakości przeprowadzanych prac, jak również ich rezultatach i dokumentacji roboczej,

stały monitoring systemu jakości,

dbałość o przejrzyste relacje z klientami i współpracownikami.

 

Odbywa się to między innymi poprzez:

tworzenie specjalistycznych zespołów eksperckich
o doświadczeniu i wiedzy zapewniającej wysoką
jakość realizacji prac,

    system wewnętrznych konsultacji specjalistycznych,

    odpowiedzialność kluczowego biegłego rewidenta
nadzorującego audyt za zapewnienie odpowiedniej jakości,

    system podwójnej weryfikacji rezultatów audytu

(sprawdzenie dokonane przez biegłego nadzorującego,jak również biegłego weryfikującego wchodzącego w skład Zarządu, który nie brał bezpośredniego udziału w prowadzeniu prac).

DORADCA Auditors Sp. z o.o. posiada wdrożony system wewnętrznej kontroli jakości, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości (MSKJ 1), jak również Międzynarodowych Standardów Badania. System zapewnienia jakości obejmuje wszelkie czynności rewizji finansowej oraz inne usługi realizowane zgodnie z przedmiotem działalności.

Procedury kontroli i zatwierdzania dokumentacji roboczej z badania sprawozdań finansowych oraz innych czynności zakończonych opinią certyfikującą koncentrują się na zapewnieniu stałego nadzoru jakościowego i mają za zadanie zapewnić wysoki poziom świadczonych usług.

POLITYKA JAKOŚCI

Wysoka jakość usług jest dla nas jednym z priorytetów.

DORADCA Auditors Sp. z o.o. zatrudnia biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów. Ponadto współpracuje z radcami prawnymi, informatykami, specjalistami z zakresu analizy i oceny organizacji. Nasi pracownicy to specjaliści księgowi i finansowi posiadający szeroki zakres umiejętności, wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie audytu księgowego i podatkowego. Cechuje ich umiejętność odpowiedniego wykorzystywania posiadanych informacji i zdobytych doświadczeń w praktyce. Z punktu widzenia Klientów istotnym aspektem jest elastyczność działania naszych ekspertów oraz umiejętność dialogu i efektywnej współpracy.

 

Od 1993 roku specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub Międzynarodowymi Standardami Badania. Przeprowadzamy również badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wykonujemy także badania zgodności sprawozdań finansowych ze standardami US GAAP. Działamy stosownie do zasad zawartych w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC.

Jednym z podstawowych atutów firmy jest partnerskie podejście do Klientów. Szanujemy ich czas i pieniądze. Na bieżąco dostarczamy im rozwiązania szeregu zagadnień podatkowych i księgowych. W swojej pracy staramy się łączyć dużą mobilność i niekonwencjonalne metody działania z doświadczeniem i praktyką.

 

Należymy do grona znaczących polskich firm działających w branży audytorskiej. Mamy przyjemność poinformować, że w rankingu największych firm audytorskich w Polsce opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" w 2020 roku nasza firma została sklasyfikowana na 30 pozycji.

ZASADY DORADCY

partnerska współpraca   /   niezależność   /   obiektywizm   /   przejrzystość   /     wysokie standardy etyczne   /   kompetencje

Wewnętrzne procedury dotyczące polityki jakości i zachowania niezależności ograniczają możliwość konfliktu z powodu złamania zasad niezależności podmiotu przeprowadzającego audyt od jednostki badanej.

 

Wysokie standardy etycznego działania cechują wszystkich pracowników DORADCY. Poszanowanie tych wartości jest dla nas niezmiernie ważne. Stworzyliśmy klarowne procedury wewnętrzne i kodeks postępowania w tym zakresie. Zasady relacji z klientami cechują się z jednej strony przyjaznym i partnerskim podejściem, zaś z drugiej dbałością o niezależność i standardy etyczne.

Nasz sposób działania opiera się na budowaniu partnerskich relacji. Zawsze staramy się poznać stanowisko audytowanej firmy, zrozumieć problemy i podpowiedzieć odpowiednie rozwiązania. Prace organizujemy w sposób przyjazny i przejrzysty. Nasi Klienci doceniają możliwość partnerskiej współpracy i terminowe wykonywanie zleceń.

 

W naszej Spółce wdrożona jest polityka zapewniająca zachowanie niezależności i przejrzystości zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019r., poz. 1421 z późn. zm.), jak również Kodeksem Etyki IFAC i Międzynarodowymi Standardami Badania.

Doskonale wiemy, że nasi pracownicy to najcenniejszy kapitał. Już na etapie rekrutacji dbamy o wysokim poziom ich kwalifikacji. Zapewniamy ciągły rozwój zawodowy i wzrost kompetencji naszych specjalistów. Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni w Spółce uczestniczą w szkoleniach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów organizowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Oprócz tego pracownicy DORADCA Auditors biorą udział w wewnętrznych panelach szkoleniowych i dyskusyjnych, jak również szkoleniach zewnętrznych według personalnych programów rozwoju.

Uczymy się po to, aby pomagać w rozwiązywaniu Państwa problemów.

NASI KLIENCI

KONTAKT

Polityka prywatności >>

© Doradcaauditors 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: fastwork.pl

Gdańsk:

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

tel./fax: + 48 58 553 81 58

tel./fax: + 48 58 558 13 94

e-mail: biuro@doradcaauditors.pl

KRS: 0000087341

NIP: 586-001-74-39

REGON: 190271496

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. WIĘCEJ . OK