ANKIETA

Badanie sprawozdania

finansowego

Logo Doradca Auditors
1. Firma
Adres
NIP
2. Telefon i faks Badanie za okres
3. Przewidywana data przedłożenia do badania/przeglądu kompletnego sprawozdania finansowego
jednostkowego rocznego: jednostkowego półrocznego:
4. Przewidywana data przedłożenia do badania/przeglądu kompletnego sprawozdania finansowego
jednostkowego rocznego: jednostkowego półrocznego:
5. Oczekiwany termin przekazania raportu z badania
6. Proszę podać rok rozpoczęcia działalności gospodarczej:
7. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych: W tym w księgowości:
8. Główny księgowy – od kiedy prowadzi księgowość firmy
9. Czy obsługuje Państwa biuro rachunkowe?
10. Czy za ostatni rok przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego? Jaki rodzaj opinii wydano?
11. Jaki podmiot przeprowadził badanie?
12. Czy jednostka jest wielozakładowa? Jeśli tak, ile zakładów?

13. Dane finansowe Przychody [tys. zł] Suma bilansowa [tys. zł] Kapitał własny [tys. zł] Wynik finansowy netto [tys. zł]
Za rok poprzedni       
Za rok badany (prognoza)
14. Prosimy o podanie użykawanych systemów FK
15.

Rodzaje działalności:

Proszę podać przedmiot

Produkcja: Usługi: Handel: Ilość zawartych umów leasingowych:
Inwestycje: Inne:
16. Stosowany wariant ewidencji kosztów Pełny Tylko rodzajowy Tylko kalkulacyjny
17. Czy w trakcie roku wystąpiły nietypowe zdarzenia/problemy? (proszę wymienić)
18. Osoba kontaktowa Imię i nazwisko: Tel, fax: e-mail:
19. Czy raport ma zostać przetłumaczony na język obcy? Na jaki język?
20. Czy usługa ma objąć sporządzenie lub sprawdzenie pakietu konsolidacyjnego?
21. Czy macie Państwo dodatkowe uwagi lub życzenia?
23. Sporządzał Data i podpis

Dane przedstawione w ankiecie, będą traktowane jako poufne i zostaną wyłącznie użyte w celu sporządzenia oferty na audyt

Tutaj możesz pobrać plik word, wypełnić i wysłać na nasz adres: biuro@doradcaauditors.pl

« Powrót