ANKIETA

AUDYT

PROJEKTU

Logo Doradca Auditors
1. Beneficjent/JRP
Adres
NIP
2. Telefon Faks
3. Nazwa i nr projektu
4. Rodzaj programu
5. Okres trwania projektu
6. Okres objęty audytem
7. Całkowita wielkość projektu w tys. zł W tym wydatki kwalifikowane w tys. zł
8. Sugerowany termin przeprowadzenia audytu
9. Oczekiwany termin przekazania raportu z audytu
10. Liczba partnerów Miejsca przeprowadzenia audytu
11. Czy projekt był poddany audytom/kontrolom? Jesli tak proszę wymienić.
12. Osoba kontaktowa Imię i nazwisko
Tel
Faks
email
13. Czy raport z audytu ma zostać
przetłumaczony na język obcy?
Na jaki język
14. Czy wystąpiły jakieś nietypowe zdarzenia/problemy?
15. Czy macie Państwo dodatkowe uwagi lub życzenia odnosnie audytu?
16. Sporządzał Data

Dane przedstawione w ankiecie, będą traktowane jako poufne i zostaną wyłącznie użyte w celu sporządzenia oferty na audyt

Tutaj możesz pobrać plik word, wypełnić i wysłać na nasz adres: biuro@doradcaauditors.pl

« Powrót