Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Audyt dotacji - Klienci

 

Wykonaliśmy audyty środków pomocowych dotyczące następujących programów lub projektów:

Audyt na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury polegający na kontroli 500 sprawozdań w ramach projektów realizowanych na podstawie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pomoc norweska);

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – m.in. Kontrola 60 projektów, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw (PARP), realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 i 2.1.2 POKL – projekty konkursowe oraz 2.1.3 - projekt systemowy ARP, Audyt Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

Audyty projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) realizowanych przez:

 • BNP Paribas Fortis w Warszawie,
 • Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie-Osiedlu,
 • DEMOS Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Allianz Polska Services Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Miasto Stołeczne Warszawa,
 • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Mercor S.A. w Gdańsku,
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie,
 • Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie,
 • Business Centre Club w Warszawie,
 • Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy;
 • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie,
 • COMARCH S.A. w Krakowie,
 • ATC Cargo S.A. w Gdyni,
 • BCS Polska Sp. z o.o. w Nowym Sączu,
 • McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Unizeto Technologies S.A. w Szczecinie,
 • COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w Gdyni,
 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku,
 • Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w Poznaniu,
 • Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN w Toruniu,
 • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność w Gdańsku,
 • Grupa Pracuj Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Trigonum Sp. z o.o. w Gdyni,
 • Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku,
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku,
 • CARGOFORTE Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Pollena Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrzeszowie,
 • Morizon S.A. w Gdyni,
 • PEKAES S.A. Błonie,
 • PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa Spółka Jawna,
 • Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Gdańsku,
 • CADExpert Sp. z o.o. w Łodzi,
 • Polskie Zrzeszenie Płytkarzy w Szczecinie,
 • Project Development Institute Sp. z o.o. w Warszawie,
 • PAIZ Konsulting Sp. z o.o. w Lublinie,
 • Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko" w Krakowie,
 • Izba Wydawców Prasy w Warszawie,
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy,
 • Trustcon Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS w Toruniu,
 • NETBUD Tomasz Ostatek w Końskiem,
 • Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Indeks Consulting Sp. z o. o. w Warszawie,
 • M&M Partners s.c. Monika Marciniak, Marcin Marciniak w Warszawie,
 • All Print Jarosław Mazuś w Warszawie,
 • Prospero Business Training s.c. Ewa Polańska w Bydgoszczy,
 • Prospero Business Training Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • IKA-BUD Sławomir Kołakowski w Gdańsku,
 • TB POLSKA Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,
 • Dergo Sp. z o.o. w Sztutowie,
 • Lewiatan Bielsko-Biała Sp. z o.o. w Jasienicy,
 • BBA Transport System B.Sujkowski i Wspólnicy Spółka Jawna w Warszawie,
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
 • TRUSTCON Sp. z o. o. w Końskim,
 • SOBOTEL Piotr Miękus w Sobótce,
 • Profesjonalne Szkolenia Informatyczne(PSInf) Agencja Zatrudnienia w Bydgoszczy,
 • Dolnośląscy Pracodawcy w Szczawnie Zdroju,
 • Pióroteka M. Gromek Spółka Jawna w Warszawie,
 • KDK Kancelaria Dobrego Księgowego Elżbieta Warda w Warszawie,

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – m.in. Kontrola merytoryczna i finansowa 35 projektów, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw (PARP),  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej; Audyt instytucji w ramach projektów przewidzianych do realizacji w ramach 7. osi priorytetowej na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; audyt projektu o wartości 115 mln zł „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki”współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, 6. Oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4 na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; audyt projektu "Opracowanie aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła w centrach danych" na zlecenie Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w Gdańsku; audyt projektu "Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych HAL 2010" na zlecenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

Infrastruktura i Środowisko / Fundusz Spójności na zlecenie:

 • AQUA - Sopot Sp. z o.o.,
 • Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.,
 • Eko Doliny Sp. z o.o. w Koleczkowie,
 • EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu,
 • Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.,
 • Gminy Grodzisk Mazowiecki,
 • Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • Gminy Sosnowiec,
 • Gminy Tychy,
 • Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu,
 • Miasta Jelenia Góra,
 • Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. we Władysławowie,
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu,
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • MPWIK Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.,
 • PWiK Sp. z o.o. w Wołominie oraz Gmina Kobyłka,
 • Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim,
 • „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.,
 • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,
 • Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu,
 • Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty;

Projekty dofinansowane z PFRONu na zlecenie:

 • Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie,
 • Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON" w Warszawie’;

Program Współpracy Transgenicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, audyt wykonany w konsorcjum z DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Malbork;

PHARE na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  (m.in. audyt 610 umów u Beneficjentów oraz 16 Regionalnych Instytucji Finansujących; audyt 90 projektów realizowanych w ramach „Małych Inwestycji Infrastrukturalnych” – Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza);

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), m.in. na zlecenie:

 • Akademii Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Gdańsku,
 • Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.,
 • COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w Sopocie,
 • Demos Polska Ltd. w Warszawie,
 • Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie,
 • Miasta Stołecznego Warszawa,
 • Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (m.in. Sopot, Wejherowo),
 • Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie,
 • Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Warszawie,
 • Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) m.in. na zlecenie:

 • Akademii Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Gdańsku,
 • Bialskich Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej,
 • COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w Sopocie,
 • Gminy Miejskiej Kościerzyna,
 • Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku,
 • Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie,
 • Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim,
 • Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie;

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na zlecenie:

 • Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie,
 • Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" w Warszawie,
 • Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie,
 • Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie,
 • Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Warszawie;

VI Program Ramowy, m.in. na zlecenie:

 • Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku,
 • Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku,
 • Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,
 • SAPO Stanisław Klawikowski s.j. w Gdańsku;

VII Program Ramowy, m.in. na zlecenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

Counterpart Fund na zlecenie Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie (m.in. program Agrolinia 2000, SME, Environment, Struder);

INTERREG na zlecenie Gminy Miasta Sopotu oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

Grant Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Fundacja Wyspa Progress Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku;

Grant z Fundacji Anny Lindth w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku;

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. na projekt„ Laboratorium biopaliw i mikroenergetyki”

PIPS na zlecenie ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. w Gdańsku;

SOBCAH na zlecenie Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni;

Leonardo da Vinci na zlecenie Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie;

Program Środki Przejściowe na zlecenie Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie;

Global Environmental Facility na zlecenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Warszawie;

szwajcarska pomoc finansowa przyznana przez Polsko-Szwajcarską Komisję Środków Złotowych – audyt na zlecenie Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie;

pomoc finansowa Komisji Europejskiej przyznawana organizacjom międynarodowym – audyt na zlecenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Warszawie;

Ponadto wraz z DORADCA Consultants przeprowadziliśmy audyt sfery finansów oraz organizacji i zarządzania szesnastu instytucji, pełniących funkcje Regionalnych Instytucji Finansujących na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku chęci otrzymania pełnej listy audytowanych projektów prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać ofertę na audyt dotacji, prosimy o wypełnienie ankiety.

» Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej