POLITYKA PRYWATNOŚCI

DORADCA Auditors Sp. z o.o.,  ul. Grunwaldzka 212,  80-266 Gdańsk zapewnia przetwarzanie danych osobowych w spółce w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak również obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

Prawa w zakresie danych osobowych

Osoba, której dotyczą dane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem. Odpowiedni wniosek należy przesłać via e-mail  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Spółki.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane. Należy jednak mieć na uwadze, że charakter świadczonych przez nas usług sprawia, iż w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych nawet wtedy, gdy świadczone przez nas usługi zostały zakończone. Takie zobowiązania wynikają z przepisów podatkowych, rachunkowych czy w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych.

 

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do danych osobowych w DORADCA Auditors  Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk  może mieć wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do ich przetwarzania. Zakres udzielonego upoważnienia może dotyczyć wyłącznie czynności niezbędnych do wykonania powierzonych jej zadań lub obowiązków. Fakt wydania upoważnienia, jego zakres oraz okres obowiązywania muszą być ewidencjonowane i przechowywane do celów kontrolnych. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Administrator danych osobowych

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

Przetwarzanie danych osobowych

„Przetwarzanie” oznacza czynność lub zestaw czynności wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, czyli zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dotyczą dane, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zezwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie występuje jednak profilowanie.

 

Cookies

DORADCA Auditors Sp. z o.o. może również w ograniczonym zakresie zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies, znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej.

 

 

Obowiązywanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których DORADCA Auditors  Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których DORADCA Auditors  Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą dane, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

iodo@doradcaauditors.pl

 

Tel.: +48 58 553 81 58

Fax: +48 58 558 13 94

 

NASI KLIENCI

KONTAKT

Polityka prywatności >>

© Doradcaauditors 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: fastwork.pl

Gdańsk:

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

tel./fax: + 48 58 553 81 58

tel./fax: + 48 58 558 13 94

e-mail: biuro@doradcaauditors.pl

KRS: 0000087341

NIP: 586-001-74-39

REGON: 190271496

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. WIĘCEJ . OK