Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Usługi audytorskie

Zakres usług:

Usługi audytorskie, świadczone przez spółkę DORADCA Auditors, obejmują:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według Ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) przeprowadzamy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB).
  • Audyt dotacji – audyty programów lub projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
  • Połączenia i przekształcenia – kompleksowe usługi doradcze i analizy niezbędne przy wycenie przedsiębiorstw, fuzji, przejęć, podziałów, prywatyzacji.
  • Doradztwo implementacyjne – pomoc we wdrażaniu m.in. MSR i MSSF, systemów kontroli wewnętrznej czy systemów zarządzania ryzykiem.
  • Ceny transferowe – pomoc przy dokumentacji cen transferowych.
  • Usługi księgowe – kompleksowa obsługa księgowa spółek.

DORADCA Auditors zaprasza do współpracy przedsiębiorców, którzy zainteresowani są wysokiej jakości, rzetelnymi usługami audytorskimi. Funkcjonujemy od 1993 roku, koncentrując się na badaniu sprawozdań finansowych, przeprowadzaniu audytów dotacji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej czy kompleksowego doradztwa finansowego i księgowego. Naszą kadrę stanowią wykwalifikowani biegli rewidenci, dlatego możemy zagwarantować, że świadczone usługi audytorskie wykonane zostaną z wyjątkową starannością i w zgodzie z wysokimi standardami etycznymi.

Kompetentni biegli rewidenci, wieloletnie doświadczenie

Świadczone przez nas usługi audytorskie zgodne są z polskimi i międzynarodowymi standardami. Figurujemy na liście Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (pod numerem 913) i jesteśmy podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych. Dysponujemy rozległą wiedzą, doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. W podejściu do klienta stawiamy na partnerskie relacje. Istotne są dla nas rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych. Nasi biegli rewidenci uczestniczą regularnie w szkoleniach, wewnętrznych oraz obligatoryjnych, prowadzonych przez PIBR, dlatego możemy zaoferować usługi audytorskie na najwyższym poziomie.