Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Połączenia i przekształcenia

 

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie wyceny, sprzedaży, zakupów, przejęć, podziałów i połączeń przedsiębiorstw. Wykonujemy profesjonalnie i rzetelnie analizy firm (due diligence) na potrzeby procesów wyceny przedsiębiorstw, fuzji, przejęć, podziałów i prywatyzacji. Stosujemy metodologię opartą na nowoczesnych i kompleksowych światowych rozwiązaniach i modelach wycen. Tworzymy plany podziału, połączenia lub przekształceń przedsiębiorstw.

Proponujemy usługi doradcze oraz ekspertyzy w zakresie:

 • analizy oraz kompleksowej oceny firm będących przedmiotem przejęcia bądź fuzji,
 • wycen  przedsiębiorstw lub ich części,
 • wycen wariantowych spółek,
 • szczegółowych analiz sfery przychodów i kosztów oraz rentowności,
 • wdrażania modeli kosztowych,
 • doradztwa inwestycyjnego,
 • doradztwa w zakresie systemu analizy ryzyka,
 • planów połączenia spółek,
 • audytu sfery zarządzania i organizacji,
 • audytu zasobów ludzkich,
 • audytu potencjału rozwojowego.

» Doświadczenie DORADCY w zakresie fuzji i wycen