Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Ceny transferowe

 

Przedsiębiorstwa zawierające transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi po przekroczeniu określonych progów zobowiązane są zgodnie z polskim prawem podatkowym do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych ma na celu ograniczenie ryzyka podatkowego z tym związanego. Istotna jest również kwestia optymalizacji zobowiązań podatkowych wynikających z tych transakcji.

Proponujemy Państwu następujące usługi w zakresie cen transferowych:

  • przygotowanie lub aktualizacja dokumentacji cen transferowych (grupy kapitałowe oraz poszczególne spółki),
  • analiza ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy spółkami grupy kapitałowej,
  • analiza zgodności z prawem stosowanej polityki i dokumentacji cen transferowych,
  • opracowanie polityki transferowej oraz określenie regulacji rozliczeń między spółkami.

» Doświadczenie DORADCY w zakresie cen transferowych